Grondwerken

voor private, industriële en agrarische doeleinden

Realisaties - Grondwerken Jos Baerts Zutendaal

Reeds meer dan 35 jaar heeft Jos kwaliteitsvol werk geleverd in Zutendaal en ook op vele andere plaatsen in de provincies Limburg en Luik. Dit op zelfstandige basis en in onderaanneming.


Specifiek: algemene grondwerken, graafwerken en afbraakwerken.

- uitgraven van kelders, paden, opritten, terrassen, vijvers, zwembaden, funderingen,..

.
-uithalen van boomstronken en wortels


-plaatsen van waterzuiveringen, waterputten en septische putten


-aanleg riolering en drainering


- leveren van aanvulgrond, zand, klei en teelaarde


- ophogen en afgraven terreinen


- en nog veel meer!